Une nouvelle
institution
territoriale
Lurraldeko erakunde berria

La nouvelle Communauté exerce ses activités à trois niveaux :

  • à l'échelle de l'ensemble du territoire pour ses compétences obligatoires, déléguant à des syndicats certaines d'entre elles,
  • à l'échelle de 10 pôles territoriaux pour assurer un service public de qualité en décentralisant un certain nombre de ses services,
  • à l'échelle des communes, qui peuvent elles-mêmes déléguer des compétences vers des SIVOM ou des SIVU

Elkargo berriaren eginkizunak hiru mailatan antolatuak dira :

  • Lurralde osoan bere baitezpadako eskumenak ditu, horietarik batzuk sindikatuen esku utziz,
  • Lurraldeko 10 eremuetan, kalitatezko zerbitzu publikoa segurtatzeko, dituen zerbitzu batzuk deskontzentratuz,
  • Herrietan, hauek ere eskumenak Herriarteko Sindikatuen (HeAHeS edo HeBHeS) esku uzten ahal dituztelarik.
Illustration de l'institution territoriale