Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques

Programme Saint-Jacques de Compostelle
Jusqu’au 29 juin, une exposition est à découvrir à l’espace Chemins-Bideak intitulée « Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Nouvelle-Aquitaine ».

Jusqu’au 29 juin, une exposition est à découvrir à l’espace Chemins-Bideak intitulée « Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Nouvelle-Aquitaine ». Elle présente les monuments construits en Nouvelle-Aquitaine le long des chemins qui mènent à Saint-Jacques de Compostelle. Cette exposition, inscrite dans le cadre du 20e anniversaire du bien culturel (lire le programme complet), sera suivie d’une seconde de Calypso Debrot et d’une conférence « quand les pèlerins passaient l’eau » en juillet. 

Chemins Bideak, 1 route de Gibraltar à Saint-Palais.

+ d‘infos : www.chemins-bideak.com

Done Jakueren beilarien ildotik

« Konpostelarako beilarien ildotik Akitania Berrian » izeneko erakusketa antolatua da

Chemins-Bideak esparruan, ekainaren 29a arte. Konpostelara doazen bidexketan gaindi Akitania Berrian eraikiak diren monumentuak autkitzeko parade eskaintzen du. Kultur ontasunaren 20. Urtebetetzearen karietara (ikus 209. orrialdea) antolatu erakusketa honen ondotik, uztailan Calypso Debrotenarenari lekua utziko dio eta « beilariek ura iragaiten zutelarik » hitzaldia izanen da.

Chemins Bideak, 1 Gibraltar bidea Donapaleun.

+ jakiteko: www.cheminsbideak.com

+ d'infos sur le programme culturel lié au 20e anniversaire des Chemins de Compostelle.  

Partager