Aisialdi egiturak

Goxo-Lekua haurrak astialdietako errezibitzen dituen zentro bat da, zeinari Jeunesse et Sports egiturak ahalmena eman baitio.

Les services de la petite enfance et de l’enfance

Depuis le lundi 11 mai, les crèches et les accueils de loisirs de la Communauté Pays Basque ont repris leurs activités, avec des modalités adaptées de manière à garantir pour tous le respect des règles sanitaires. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la structure habituellement fréquentée par votre enfant.

Le site

L’accueil de loisirs Goxo Lekua est implanté sur la commune d’Irissarry dans les locaux de l’école publique, à proximité des différentes infrastructures : salle polyvalente, fronton, terrains de foot, cours de tennis….

Public accueilli
​​​​​​
Le centre accueille les enfants de 3 à 16 ans du territoire et des alentours dans la limite des places disponibles. Il est également ouvert à l’accueil d’enfants porteurs d’un handicap, en partant du principe que ces enfants pourront participer avec les autres à la très grande majorité des activités proposées. Les enfants intégrés ne peuvent être spectateurs du fonctionnement du centre ou vivre un accueil indépendant des autres. L’accueil de ces enfants vise aussi à changer le regard que les enfants et les adultes portent sur les personnes handicapées. Sa mise en œuvre s’exprime par un objectif présent dans la plupart des projets éducatifs et qui concerne le « vivre ensemble ».  

Les activités proposées : 

 • Jeux collectifs, jeux sportifs et de plein air 
 • Activités manuelles, ateliers artistiques
 • Sorties  
 • Stage d’initiation à la natation tous les étés dès 6 ans
 • Stages de découverte : bois, danse, musique, pelote… 
 • Rencontres 
 • Projets intergénérationnels avec l’EPADH Goxa-lekua d’Iholdy 
 • Mini-séjours l’été 

Pour les vacances

Du 6 juillet au 14 août 2020, le centre de loisirs Goxo Lekua accueille les enfants de 3 à 16 ans du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
 

Programme des activités

Consulter le programme des activités des enfants de 3 à 5 ans

Consulter le programme des activités des enfants de 6 à 8 ans

Consulter le programme des activités des enfants de 9 à 11 ans

Consulter le programme des activités des jeunes de 12 à 16 ans

Inscriptions

Documents en bas de page à télécharger et à retourner dûment complétés avant le 19 juin 2020

Modalités

 • Le centre accueille les enfants de 3 à 16 ans du territoire d’Iholdi-Oztibarre et des alentours.
 • Le centre est ouvert de 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi toutes les vacances scolaires (sauf noël).
 • La structure fonctionne uniquement en journée ou en semaine, avec repas (le goûter est fourni par la structure).
 • Une garderie gratuite est proposée à partir de 8h30 le matin jusqu’à 18h00 le soir.
 • Goxo-Lekua est un accueil qui privilégie l’emploi de la langue basque lors des activités, des échanges administratifs avec les parents, autant que faire se peut.

Goxo-Lekua astialdi zentroa

« Goxo-Lekua » haurrak astialdietako errezibitzen dituen zentro bat da, zeinari Jeunesse et Sports egiturak ahalmena eman baitio. 2017ko urtarrilaren 1.az geroz Euskal Hirigune Elkargoak du kudeatzen. Oroz gainetik, Iholdi-Oztibarre lurraldeko 3 eta 16 urte arteko haur eta gazteen errezibitzeko, pizteko eta sozializatzeko leku bat da.

 • Goxo-Lekua izena haurrek eman zioten, duela 17 urte orain, han bizitzea goxo baita…  Bakantza denboran, taldea zuen haurrer horren proposatzera lehiatzen da: memento goxo baten pasatzea, bakantza memento lasai bat, besteekin partekatua, ezagutza berriz eta esperientziaz betea; egiazko bakantza memento bat, segurtasun osoan!
 • Goxo-Lekuak, bestalde, hurbileko muntadura izanez, zerbitzua eta ekintzak proposatzen ditu, familiekin hurbileko lotura atxikiz. Leku inportantea bilakatu da, lurraldeko haur eta gazteendako antolatu ekintzen plataforma bat.
 • Goxo-Lekua egitura beti lanean ari izan da, eta orain ere hala segitzen du, gure lurraldeko haur eta gazteer kalitatezko aktibitateak eta kanpoari idekitzeko paradak eskaintzeko.      
 • Goxo-Lekuaren abiapuntua ondoko oharra da: kanpañen geroa, herrietan bizi diren gazteen geroari lotua zaio. Gazteak «lurraldearen geroa» direla erraiten da, ardura. Beraz, gazteer zuzendu eta gazteen aldeko egintzek lehentasuna ukan behar dute.    
 • Goxo-Lekuak euskararen erabiltzeari ere lehentasuna emaiten dio, bai aktibitateen denboran, bai burasoekilako harremanetan, ahal bezainbat.

Proiektu pedagogikoa 

ERREZIBITU PUBLIKOA

Zentroak lurraldeko 3 eta 16 urte arteko haur eta gazteak errezibitzen ditu.

Ahalmen urriko haurren errezibitzeko ere prest da.

Ahalmen urriko haurren errezibitzean, helburu berak dira. Laguntzeko moldean du zentroak hurbilketa berezia proposatzen. Astialdi zentroan, ahalmen urriko haur bat errezibitzearen helburua gaitasun sozialen garatzea, beste haurren ezagutza egitea eta besteak bezala, besteen artean jostatzea da. Familiaren eta astialdi zentroaren artean, errezibitze protokolo bat finkatua izanen da.  Beti entseatzen gira gure errezibitze baldintzen hobetzera eta haur guziek aktibitateetan parte hartzeko manera ukan dezaten ahal den guzia egitera. Ez duda, zatozte gurekin mintzatzera, egokitzea posible da eta zure haurraren errezibitzeko aterabideak pentsatzen ahal ditugu.

EGOITZAK

Astialdi zentroa Irisarrin da, eskola publikoaren egoitzan, azpiegitura desberdinen ondoan: erabilera anitzeko sala, plaza laxoa, futbol zelaia, tenis zelaiak, herriko jantegia (100 leku).

ERREZIBITZEKO MOLDEAK

 • Zentroa 09:30etarik 17:30ak arte idekia da.
 • Egiturak egunka edo asteka baizik ez du funtzionatzen, bazkariarekin.
 • Haurtzaindegia proposatua da, kitorik, 08:30etarik 18:00ak arte.

HAURREN GARRAIOA

Geografikoki urrun izaIteak ekartzen dituen joan-jin arazoen konpontzeko, haurren garraioa egunero antolatua da, lurraldeko herrietako haurrak zentrora biltzeko.

Bi garraio-ibilbide badira. Zentroak Irisarriko Etchegaray garraio enpresarekin eta Landibarreko Eyheramounho garraio enpresarekin lan egiten du.

Zentroak, ahal delarik, garraioa bere autobus ttipiekin ere segurtatzen ahal du.

Zure haurra autobusean sartuko den mementotik aitzina, animatzaile baten ardurapean izanen da. Autobusetan gerrikoak badira.

AKTIBITATE NAGUSIAK

 • Aktibitate desberdinak: haurrer eta gazteer proposatu aktibitateek praktika berrien ezagutzeko parada emaiten dute: kirolak edo kanpoko aktibitateak, eskulanak, aktibitate zientifikoak eta teknikoak, ikastaldiak, ateraldiak…
 • Epe laburreko egonaldiak.
 • Igeri egiten ikastea: igeriketa kurtsoak

IZEN EMAITEKO MOLDEAK   

 • Programen banatzea:

Zentroko programak lurraldeko eskola guzietan banatuak dira eta kolegioetako ikasleer postaz igortzen zaizkie, herriko etxeetako zerrendak baliatuz. Programak eta izen emaiteko paperak interneten ezarriak dira bakantza bakotxa baino lehen. Telekargatu eta igorri behar dizkiguzu izen emaiteko epea bukatu aitzin.

Zentroan 3 eta 5 urte arteko haurrendako 24 leku badira.

Lehen urrats batean, 3-5 urteko taldearendako, lekuak telefonoz erreserbatu behar dira, Michèle Héguy zuzendariari telefonatuz, ondoko zenbakira: 06.73.73.70.16.

DOSIER BATEN OSATZEKO

 • Haurrari buruzko argibide fitxa
 • Osagarriari buruzko lotura fitxa eta txertatzeen liburuxkaren fotokopia
 • Zure familia kozientea -Familien Laguntza Kutxari (CAF) edo Laborantzako Mutualitate Sozialari (MSA) galdegitekoa- edo zergen deklarazioa
 • Familien Laguntza Kutxak edo Laborantzako Mutualitate Sozialak eman bakantza eta egonaldietako laguntzak (horien ukaiteko eskubidea baldin baduzu)
 • Hautatu aktibitateetan izena emaiteko fitxa
 • Erantzuletasun zibileko urteko agiria
 • Rafting-a egin nahi dutenendako igeriketa agiria ukaitea baitezpadakoa da.

Txosten hori, zerbitzuari helarazi eta, urte osoko bali da.

Izen emaitea kontuan hartzen da bakarrik haurraren txosten administratiboa osoa delarik. Langile arduradunen, apairuen eta garraioen antolaketarendako, izen emaiteko epea errespetatu behar da. Epemugaren ondoko izen emaiterik ez da onartuko. Aitzinetik finkatu egunak zor dira, salbu huts egitea justifikatua baldin bada.

HARREMANA

Telefonoa  : 05 59 37 66 65 -  goxolekuacommunaute-paysbasquefr 

Inscription

Les programmes du centre sont distribués dans toutes les écoles du territoire et envoyés par courrier aux collégiens selon le listing des mairies. Les programmes et dossiers d’inscription sont en ligne avant chaque période de vacances vous devez les télécharger et nous les renvoyer avant la date de clôture des inscriptions.

Composition d’un dossier d’inscription :

 • fiche de renseignement de l’enfant
 • fiche sanitaire de liaison et photocopie du carnet de vaccination
 • quotient familial (à demander à la CAF ou MSA) ou déclaration des revenus ;
 • Bons d’aide aux vacances Caf ou attestation MSA ( si vous en bénéficiez)
 • La fiche d’inscription aux activités choisies
 • Une attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours
 • Attestation de natation obligatoire pour ceux qui désirent aller au Rafting

Ce dossier une fois transmis au service est valable toute l’année civile.

Les inscriptions sont prises en compte uniquement quand le dossier administratif de l’enfant est complet. Pour des raisons d’organisation du personnel d’encadrement, des repas, des transports, il faut respecter la date de clôture des inscriptions. Aucune inscription arrivée après cette date ne sera prise en compte. Les journées prévues sont dues sauf absences justifiées.

Contact

Goxo Lekua - Accueil de loisirs sans hébergement d’Ihold-Oztibarre
Multiple rural
64640 IHOLDY
Tél. 05 59 37 66 65
Mobile : 06 83 64 97 68
Email : goxolekua@communaute-paysbasque.fr

 

Orrialde honek zure beharrei erantzun ote du ?

Actualités Artikuluak Actualitats