Erabakitze guneak

Orrialde honetan

Elkargo kontseilua

Elkargo kontseilua Hirigune Elkargoko « legebiltzarra » da eta urtean lau aldiz bederen biltzen da publikoari ateak irekiz. Garapen norabide estrategikoez iritzi bat ematen du eta aurrekontuari buruzko erabaki guziak hartzen ditu. Batzordeek prestatu deliberoak bozkatzen ditu: aurrekontua, egitasmoak, zerbizio publiko ordezkaritza,...

Kontseilu iraunkorrak

Kontseilu iraunkorrak Elkargoko kontseiluak esleitu ordezkaritzak kudeatzen ditu. Batzorde eragileak eta bertako aulkiak betetzeko Elkargoko kontseiluak izendatu 44 kontseilariek osatzen dute.

Kontseilu eragileak

Kontseilu eragileak koordinazio zeregina dauka. Lehendakariak, 15 Lehendakari ordeek eta 9 kontseilari delegatuek osatzen dute. Biziki erregularki biltzen da.

Le kiosque Kioskoa lo Quiòsc

Actualités Artikuluak Actualitats