RGAA-AHEN adierazpena

Dans cette page

Sar hitza

Orrialde hau ez da laguntza orrialdea, ezpada 2017ko RGAA-AHEN 3 erreferentzialarekin bat etortze adierazpena, arauekin erkatuz egiaztatu den helgarritasun maila zedarritzeko.

Orrialde hau baitezpadakoa da 2017ko RGAA-AHEN 3 erreferentzialarekin bat etortzeko.

Bidean dugu www.communaute-paysbasque.fr webgunearen arauen araberakotasuna. Azterketak egiteko erabili den RGAA-AHEN bertsioa 2017ko 3 bertsioa da.

Adierazlearen nortasuna

CIMEOS
Harremanetarako: contactcimeoscom

Bazkide komanditarioa

Euskal Hirigune Elkargoa
Foch hiribidea 15
CS 88507 64185 Baiona CEDEX - FRANTZIA

E-helbidea: communicationcommunaute-paysbasquefr

Webgunea egiteko erabili diren teknologiak

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • PDF
  • CMS Typo3

Langile erabiltzaileen zerrenda eta edukien helgarritasuna egiaztatzeko erabili diren laguntza teknologiak

Edukiak berreiraikitzeko egiaztapenak egiteko RGAA-AHENaren erreferentzia oinarriak eman konbinazioan oin hartu da, honako bertsio hauekin:
Helgarritasunaren araberakotasuna egiaztatzeko erabili den erreferentzia oinarria

Langile erabiltzailea

Laguntza teknologia

Internet Explorer 11

NVDA 2018.1.4

Firefox 65.0.2

JAWS 18

Safari

VoiceOver

Araberakotasunaren egiaztapena ukan duten webgunearen orrien zerrenda

Azterketen emaitza

Gure orrien ikuskapena bidean dugu, halatan bada, araberakotasun maila kalkulatze bidean da.

Dispentsak

Kalte ordainerako eskubidea

Gogoratu behar da 2005eko otsaileko legearen 11. artikuluak agintzen duenez:

Ezintasun bereziren bat duenak bere ezintasunaren ondorioen kalte ordainerako eskubidea du, zeinahi izanik ere ezintasunaren jatorria edota ezaugarria, edo pertsonaren adina edota bizimodua.

Hartara, erakunde bakoitzak ahalegin guztiak egin behar ditu arrazoizko epe batean eskuragarri izan dakizkion ezintasun bereziren bat duenari xerkatzen dituen informazio eta funtzioak, hala edukiak dispentsa badu nola ez badu. Helgarri litzaiokeen bestelako edukia eskatzeko aukera eskaini behar zaio laguntza orrian, helgarri den harreman bide batez (e-helbidea edo harremanetarako inprimakia).

Dispentsaren bat duten orriak

Arazo teknikoengatik, kanpoko zerbitzuak haien argitaratzailearen erantzukizunaren pean sartzen dira.

Hobetzea eta harremanak

Webgunearen helgarritasuna hobetzen lagun diezagukezu topatzen dituzun arazoen berri emanez. Horren egiteko, e-mezu bat igor iezaguzu honako helbide honetara: communication@communaute-paysbasque.fr.

Arartekoa

Webgunearen eduki edota funtzio batera heltzen uzten ez dizun akatsen bat ikusiko bazenu eta guri jakinarazirik ere guk laster arraposturik eman ez bagenizu, zure pleinua edo zure galdea honako honi igor zeniezaioke:

Le défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin 75409 Paris cedex 08
Telefonoa: 09 69 39 00 00
Ararteko den «Défenseur des droits» delakoarekin harremanetan jar, lineako inprimakiaren bidez

 

Orrialde honek zure beharrei erantzun ote du ?