Ekonomia

Euskal Herriaren aukerak lantzea

Orrialde honetan

Ekonomia

Ekonomiaren garapena da Euskal Elkargoaren hautetsien lehentasuna. Enpresentzat ingurumen egokitu eta eraginkorra proposatuz, laborantza jardunen kalitatea garatuz, turismoaren indarra zainduz eta goi mailako irakaskuntza eta ikerketako eskaintza azkartuz, Euskal Elkargoak dituen ahal guztiak lantzen ditu laborantzan koka litezkeen hautagaiak eta enpresak, turistak, ikerlariak eta ikasleak erakartzeko. Aukera horiek guztiak balia litezke jarduna sortu eta lurraldearen ekonomia eta gizarte ehundura zaintzeko.

Orrialde honek zure beharrei erantzun ote du ?

Le kiosque Kioskoa lo Quiòsc

Actualités Artikuluak Actualitats