Eetb

Orrialde honetan

Euskal Elkargoaren Turismo Bulegoen Egitekoak

Zazpi turismo bulego : 

 • Elkargoaren bi turismo bulego: Euskal Turismo Bulegoak 152 herri biltzen ditu eta Baionako Elkargo Turismo Bulegoak hiriaren eremua du,
 • Herri mailako bost turismo bulego : Angelu, Biarritz, Bidarte, Kanbo eta Hendaia,

Hau da, turismo harrera egiten duten hogeita lau harrera bulego urtero aritzen direnak bisitariak eta tokiko biztanleak hartzen, gehi sasoiko lau harrera bulego.

Turismoko harrera bulego horiek hainbat egiteko dituzte bisitarien eta tokiko biztanleen zerbitzurako, turismoko jende sozioprofesionalekin lankidetza hetsian:

Harrera eta informazioaren kudeaketa

 • Aholku argituak ematea bisitari eta biztanleei,
 • Turismoko informazioa bil, sailka eta hierarkizatzea,
 • Fisikoki, telefonoz, gutun bidez, birtualki eta mugituz hartzea bai bisitariak bai eta gure lurraldeko biztanleak,
 • Informazioa hedatzeko tresnak garatzea.

Tokiko eragileen eta sozioprofesionalen koordinazioa

 • Turismoko profesionalei negozioak ekartzeko zeregina betetzea,
 • Profesionalak lurralde nortasun baten inguruan federatzea,
 • Profesionalak laguntzea haien emaitza hobeak ukan ditzaten,
 • Eskaintza egituratu eta kalifikatzen laguntzea,
 • Biztanleak inplikaraztea.

Euskal Herriaren abantailen sustapena eta balioztapena

 • Euskal Herriko turismoaren sustapena bermatzea,
 • Lurraldearen eta herrien eskaintza eta helmuga balioztatzea,
 • Lurraldearen marka nagusien gaineko komunikazio kanpainak asma eta abian ematea,
 • Euskal Herrira erreportaia egitera datozen kazetariak hartzea,
 • Estrategiak sareka garatzea,
 • Lurraldearen e-ospea eta erreferentziatzearen jarraipena egitea.

Helmugaren merkaturatzea

 • Bisita gidatuak antolatzea,
 • Ostatalekuak, guneak eta jardunak merkaturatzea,
 • Turismo produktuak asmatzea: egunak, egonaldi laburrak, etab.
 • Botiga bat garatzea,
 • Ikuskizunetarako txartel salmentak kudeatzea.

Gertakari turismoa, negozio turismoa garatzea

 • Biltzarrak, mintegiak eta talde jardunaldiak antolatzea.

Turismo ekipamenduen kudeaketa

 • Turismo ekipamenduen sustapena bermatzea,
 • Merkaturatzea bermatzea,
 • Bisitak proposatzea.

Egiteko horien osagarri, egonaldi zergaren kudeaketa eta animazioa zenbait turismo bulegoren esku utzi dute beraien kolektibitateak (Euskal Elkargoa edo herria).

Elkargoaren egonaldi zerga

"Turismoaren sustapena, artean turismo bulegoen sortzea"  eskumena Euskal Elkargoaren eskumena da 2017ko urtarrilaren lehenaz geroztik. Halatan, bada, Euskal Hirigune Elkargoak elkargoaren egonaldi zerga ezarri du 2018ko urtarrilaren lehenaz geroztik, 152 euskal herritan aplikatzeko.

Elkargo Kontseiluak 2018ko uztailaren 21eko deliberamendu batez ezarri zituen  2019ko urtarrilaren lehenean indarrean sartuko ziren tarifak. 

Egonaldi zergaren diru sartzeak gure lurraldearen abantailak sustatzeko erabiltzen dira eta lurraldearen ekonomia dinamikaren alde den turismoa bultzatzeko ekintzetan baliatuko dira.

Osoki (departamentu zerga kenduz) Euskal Turismo Bulegoari emanen zaio; 2018ko urriaren lehenaz geroztik da indarrean bulego hori.

 

Elkargoaren egonaldi zergari buruz dena jakiteko

Elkargoaren egonaldi zerga ordaintzeko

Tarifen fitxa telekarga euskaraz/espainolez

Orrialde honek zure beharrei erantzun ote du ?

Actualités Artikuluak Actualitats