Ura, itsas hegia eta naturaguneak

Euskal Herrian uraren kudeaketa orokorra plantan ematea

Orrialde honetan

Euskal Hirigune Elkargoa Ipar Euskal Herri osoan uraren eta itsas hegiaren kudeaketa integratuaren alde engaiatzen da. Edateko uraren, ur zikinen saneamenduaren, ur inguruneen kudeaketaren, uholdeen prebentzioaren eta itsas hegiaren kudeaketaren eskumenak bere gain hartzea hautatu du. 

Edateko ura 

Euskal Hirigune Elkargoak egiten ditu edateko uraren zerbitzuari Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusiaren L.2224-7-1 artikuluak ezartzen dizkion egiteko guztiak: 

 • Ur harpenen bidez edo ponpaketaz ura ekoiztea, 
 • Hartuneen babesa,
 • tratamendua, 
 • garraioa 
 • metaketa, 
 • gizakiek kontsumitzeko uraren banaketa. 

Ur zikinen saneamendua

Euskal Hirigune Elkargoak egiten ditu ur zikinen zerbitzuari Lurralde kolektibitateen Kode nagusiaren L.2224-8 artikuluak ezartzen dizkion egiteko guztiak: 

 • saneamendu kolektiboa: 
  • bilketa, garraioa, 
  • ur zikinen arazketa, 
  • sortzen diren lohiak ezabatzea, 
  • biltzeko sare publikorako loturak kontrolatzea, 
 • banakako saneamendua: ur zikinen biltzeko sare publikora loturik ez diren banakakoen instalazio pribatuen funtzionatze eta asmatze edota egitearen kontrola. 

Hiriko euri urak 

2018-08-03eko legea argitaratu eta hari loturik 2018-08-28an Ministerioak eman zuen aginduaz geroztik, hiriko euri uren kudeaketa hirigune elkargoen borondatezko eskumena da. Elkargo horien baitezpadako eskumena 2020ko urtarrilaren lehenetik goiti izanen da. 

2020ko urtarrilaren lehena bitarte, Euskal Hirigune Elkargoak jarraituko du eskumen hori baliatzen 2017ko urtarrilaren lehenean batu ziren arte jadanik eskudun ziren herriarteko elkargoen eremuetan, hau da, lehengo Hego Lapurdiko Hirigunearen eta Euskal Kostalde-Aturri Hirigunearen eremuetan. 

2020ko urtarrilaren lehenetik goiti, Euskal Hirigune Elkargoak bere eremu guztian eginen du hiriko euri uren kudeaketa

GEMAPI-UIKUP erakundea (Ur Inguruneen Kudeaketa eta Uholdeen Prebentzioa) 

GEMAPI-UIKUP eskumena Ingurumen Kodearen L211-7 artikuluak zehaztu hainbat baitezpadako egitekotan zatikaturik da:

 • arro hidrografikoen antolaketa, 
 • ibai, ubide, aintzira eta urgeldien egokitzapena, 
 • uholdeetatik eta itsasotik babestea, 
 • ur ekosistemen eta hezeguneen babesa eta lehengoratzea. 

Euskal Hirigune Elkargoak zuzen-zuzenean egiten ditu egiteko horiek bere eremuaren barnean osoki diren arro hidrografikoetan. Euskal Kostaldeko ibarrak dira (Bidasoa eta Urdazuri), Errobikoa, Biduze-Urbeltzetakoa eta Iholdiko errekakoa. Gainerako arro hidrografikoen kasuan, berriz, hau da, Aturriren behere aldean eta Oloroeko uhaitzako arroan eta Mauleko uhaitzakoan, ur inguruneen kudeaketa eta uholdeen prebentzio egiteko guztiak jadanik badiren egituren esku utzi ditu.

Uraren ziklo handiaren eskumen osagarriak 

Euskal Hirigune Elkargoak Ingurumen Kodearen L211-7 artikuluak dakartzan uraren ziklo handiaren honako borondatezko eskumen hauek baliatzen ditu ere: 

Kutsaduraren aurkako borroka: etxeetako, laborantzako edo industriako kutsaduren prebentzioa eta ezagutzea, 

Ur baliabidearen eta ur inguruneen, itsas adarretako inguruneen eta itsas hegi inguruneen kalitatea zaintzeko baliabideak plantan eman eta ustiatzea (haien artean, bainu uren kalitatea),

Uraren kudeaketaren alorrean animazioa eta elkar aditzea: SAGE-UAKE (Uren Antolaketa eta Kudeaketa Eskema), Natura 2000, kostaldeko arriskuen eta uholde arriskuen kudeaketa estrategia, etab. 

Euskal Hirigune Elkargoak zuzen-zuzenean egiten ditu egiteko horiek osoki bere eremuan dituen arro hidrografikoetan. Euskal Kostaldeko ibarrak dira (artean Bidasoa eta Urdazuri), Errobikoa, Biduze-Urbeltzetakoa eta Iholdiko errekakoa. Gainerako arro hidrografikoen kasuan, berriz, hau da, Aturriren behere aldean eta Oloroeko uhaitzako arroan eta Mauleko uhaitzakoan, Uraren Ziklo Handiaren egiteko osagarri guztiak jadanik badiren egituren esku utzi ditu. 

Euskal Hirigune Elkargoa Ipar Euskal Herriko itsas hegiaren kudeaketan ere aritzen da, Uraren Ziklo Handiaren eskumen guztiak baliatuz eta honako hauen plangintzarako eskumen bereziak baliatuz: 

 • kostaldeko arriskuen prebentzioa eta kudeaketa, Euskal Hirigune Elkargoak daraman tokiko estrategia gauzatuz, 
 • Euskal Kostaldea mugazgaindi mailan diren ezagutzak hobetu eta partekatzea, Euskal Itsas Hegiaren Zientzia Intereseko taldearen bitartez, 
 • Bainu zonen kudeaketa aktiboa. 
Orrialde honek zure beharrei erantzun ote du ?

Le kiosque Kioskoa lo Quiòsc

Actualités Artikuluak Actualitats

Agenda Agenda Agenda