Hirigune herritarra

Orrialde honetan

Euskal Elkargoak herritarrak kokatu ditu bere politika publikoen erdi-erdian.

Herritar orori Euskal Herriaren etorkizunari buruz duten iritzia emateko eta beren ideiak partekatzera emateko baliabideak ukan ditzaten bultzatu nahiz, Euskal Elkargoak lurralde osoan antolatzen du bere proiektuei buruzko elkar aditzea, bere politika publikoen eta bere eskema estrategikoen prestaketaren karietara (Lurraldeko Klima Aire Energia Plana, Hiri Lekualdaketen Plana, Bizilekuen Tokiko Plana…).

Garapen Kontseilua

Euskal Herriko Garapen Kontseiluaren elkartea 1994an sortu zen eta gizarte zibila lurraldearen etorkizunerako funtsezkoak diren eztabaiden inguruan mugiarazten jakin du.

Lan horrekin jarraitu nahiz, sortu loturak areagotu eta elkartekideen aberastasun intelektual eta militantea baliatu nahiz, Euskal Elkargoak harengan hartu du oinarri bere Garapen Kontseilua osatu eta 2018ko urriaren 24an ofizialki ezartzeko.

Garapen Kontseiluak Euskal Elkargoa laguntzeko zeregina du haren politika publikoen prestaketan. Hartara, eskema estrategikoetaz galdetu behar zaio eta Euskal Herriaren antolaketa eta garapenean eta lurraldeko biztanleen bizitzan eragiten duten gai guztiak har ditzake bere gain.

Emakume/gizonezkoen arteko berdintasuna

Euskal Elkargoak Tokiko Bizitzan Emakume eta Gizonezkoen arteko Berdintasunerako Europar Gutuna sinatu zuen 2018ko martxoaren 17an. Sinadura hori Euskal Hirigune Elkargoak bere jokabideak berdintasunerako eta bereizkeria mota ororen aurkako borrokako bidean bideratzen joateko duen asmoaren erakusle da.

Euskal Hirigune Elkargoa engaiatzen da, hartara, gutun horrek zehazten dituen printzipio nagusiak betetzera:

  • Emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna funtsezko eskubide gisa baieztatzea.
  • Bereizkeria mota guztiak kontuan har eta haien aurka borrokatzea.
  • Emazteak eta gizonak erabakitze alor guztietan modu zuzen eta orekatuan ordezkaturik izatea.
  • Genero estereotipoak bazter uztea.
  • Berdintasunaren dimentsioa sartzea Euskal Elkargoak enplegatzaile, agindu emaile, zerbitzu emaile eta antolatzaile den bezainbatean egiten dituen jarduera guztietan, bai eta aurrekontuen prestaketan ere.

À télécharger

  • Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie localepdf - 36 pages - 346,14 Ko Télécharger
Orrialde honek zure beharrei erantzun ote du ?

Le kiosque Kioskoa lo Quiòsc

Actualités Artikuluak Actualitats