Bizilekuen Hobetzeko Programa

Lurraldearen hiri eta gizarte kohesioa bermatzea

Orrialde honetan

Lurraldearen hiri eta gizarte kohesioa bermatzea

Lurraldearen antolaketak ekintza anitz eragiten ditu, elkargoaren lurralde osoaren garapena faboratzeko, etengabe bultzatzen duelarik euskal biztanleen eta eragile sozio-ekonomikoen beharrei arrapostua emateko nahiak. 

Euskal Elkargoak zehazten ditu lurralderako duen ikuspuntu estrategikoaren edukia eta hura gauzatzeko baldintzak. Herrietako eta herriarteko hirigintza dokumentuak prestatzen ditu, bai eta Bizilekuen Tokiko Programa ere. Alokairu lagunduko bizitegiak egitea eta bizitegi pribatuen berriztapena sostengatzen ditu eta gizarte kohesioaren alde aritzen da, elkargoaren eremuaren zabala eta lurralde mota anitz direla kontuan hartuko duten lurralde garapenerako politika publikoen bitartez. Antolaketako eragiketa publikoen alde aritzen da, herri eta hirietako erdiguneak berbizitzeko helburuak gauza daitezen bermatuz.

  • Elkargoaren ingeniaritza lurraldeentzat, eta hiri eta baserri aldeen garapena
  • Hiri eta ondare plangintza
  • Bizilekuak eta jende ibiltariak
  • Antolaketarako eragiketa publikoak
  • Lur funtsak
Orrialde honek zure beharrei erantzun ote du ?

Le kiosque Kioskoa lo Quiòsc

Actualités Artikuluak Actualitats